H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Samenstelling kerkvoogdij

 

College van kerkvoogden 

H. Dijkhuizen (voorz.)
Huisdijk  30
8085 PL Doornspijk
Tel: 0525–683841 

B.J. Wittingen (secr)
Pangelerweg 8
8071 SR Nunspeet
Tel: 0341–258419

P. Okken (penn.)
Verlengde Kerkweg 4
8085 BL Doornspijk
Tel: 0525–701038

J.A. Klein
Zuiderzeestraatweg west 4
8085 AE Doornspijk
Tel: 0525–662197

J. Top 
Bovenweg 52
8085 AJ Doornspijk
Tel: 0525–661558

 

 

 

 

 

College van notabelen

A. van 't Goor (voorz.)
Goorweg 4
8085 PC Doornspijk
Tel: 0525–661937

J. van der Weide (secr.)
Verlengde Kerkweg 2
8085 BL Doornspijk
Tel: 0525–661059

G. v.d. Weide
Doornenkamp 2a
8085 PV Doornspijk
Tel: 0525–684038

J. Witteveen
Doornenkamp 26
8085 PV Doornspijk
Tel: 0525–685571

K. Koers
Oude Harderwijkerweg 1
8085 PE Doornspijk
Tel: 0525–660654

J. de Jong
Zuiderzeestraatweg west 113
8085 AC Doornspijk
Tel: 0525–661063

H. Karzijn
Koeweg 23
8084 PN 't Harde
Tel: 0525–662138

H. Kroes
Oostendorperstraatweg 20
8081 RK Elburg
Tel: 0525–656819

 

Kerkelijk bureau

B. van der Weide
Zuiderzeestraatweg West 49
8085 AA Doornspijk
Tel: 0525–661821

 

 

Onze gemeente is een zogenaamde Vrij Beheer gemeente. Dat wil zeggen dat de kerkvoogdij een apart college is en niet onder de kerkenraad valt. Wel is belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de kerkenraad en kerkvoogdij. Minstens één keer per jaar is er een gecombineerde vergadering, zonodig vaker. De kerkvoogdij bestaat uit het College van kerkvoogden en het College van notabelen. De taak van deze colleges is het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. Het beheren is ook een geestelijke zaak, maar geen ambtelijk werk.

 
Notabelen worden door de belijdende mannelijke lidmaten van de gemeente gekozen. De kerkvoogden worden door de notabelen gekozen. Elk jaar zijn periodiek 2 notabelen en 1 kerkvoogd aftredend, maar kunnen zich wel herkiesbaar stellen. De notabel-verkiezing wordt elk jaar in november gehouden.

De kerkvoogdij verkrijgt de benodigde middelen voor het uitoefenen van haar taak door:
Collecten (gewoon en extra collecten),  giften, schenkingen, legaten etc.

Uitgaven, met name: kosten instandhouding predikantsplaats, kosten bijstand in pastoraat, landelijke afdrachten, onderhoud Pro Rege en pastorie, kosten kostersechtparen.
Voor kerkelijke bijdragen, giften etc. kan gebruik gemaakt worden van onze bankrekening: NL66RABO0384769446 bij de plaatselijke Rabobank.

De kerkvoogdij kunt u benaderen op de volgende e-mailadressen:

Financiële- en ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00