H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Informatie betreffende de kerkdiensten en het gemeenteleven

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zien wij ons als kerkenraad en kerkbestuur helaas genoodzaakt om ingrijpende wijzigingen door te voeren in het kerkelijk leven.
Met ingang van zondag 29 maart is het helaas niet meer mogelijk de erediensten bij te wonen.
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, kunt u zich melden bij uw wijkouderling.

De kerkdiensten zijn uiteraard nog steeds te volgen op de gebruikelijke tijden via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Wij hopen en verwachten dat een ieder zich via de middelen met ons, en bovenal de Heere, verbindt.

Voor dit alles geldt uiteraard D.V. Juist in deze tijd blijkt overduidelijk dat het goed is hierbij stil te staan en daarom dan ook te vermelden.

Wat voor Asaf gold, en ook voor ons allen, is wat in psalm 50 vers 14 en 15 staat:
Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.
En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

Wij hopen dat de Heere deze roepstem wil heiligen aan ons aller hart en wensen u een gezegende zondag toe.

 

Kerkenraad Hersteld Hervormde gemeente Doornspijk

zegel_hhk.gif

Agenda

 
Wednesday 08 July 19:00
 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00