H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Gewone catechisaties

We hopen op de maandag- , dinsdag- en vrijdagavond in Pro Rege bij elkaar te komen.

De tijden zijn als volgt:

Maandag:

18.30 – 19.15 uur jongens en meisjes van 12 t/m 14 jaar (2 groepen)

19.30 – 20.15 uur jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar (2 groepen)

20.30 – 21.15 uur 18+ (Behandeling: Nederlandse Geloofsbelijdenis)

 

Dinsdag:

18.30 – 19.15 uur jongens en meisjes van 12 t/m 14 jaar

19.30 – 20.15 uur jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar

 

Vrijdag:

18.30 – 19.15 uur Allen die eerder in de week niet kunnen komen.

18.30 20.00 uur Aannemingscatechisatie

 

Het catechetisch onderwijs is nodig en noodzakelijk om onze kinderen in onze tijd met en in de waarheid van Gods Woord te wapenen.
Catechisatie is een middel dat de Heere wil gebruiken om Zijn genade in de harten van jonge mensen te werken.
Daarom kom biddend en trouw.
Het is geen grond, maar wel de weg waarin de  Heere hartvernieuwende genade wil schenken!

 

Agenda

 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00