H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Dienst met gehandicapten

Drie keer per jaar wordt in de zondagse middagdiensten een kerkdienst gehouden met gehandicapten.
Zij behoren evenzeer tot de gemeente als ieder ander en dat willen we graag op ook op deze wijze laten blijken.
Uiteraard zijn de gehandicapten buiten de gemeente ook welkom.
In deze diensten worden bekende psalmen gezongen en de preek wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden.

De data voor 2020 zijn D.V.:   1 maart, 19 juli en 25 december.  

Agenda

 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00