H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Sacramenten

Bediening Heilige Doop en Heilig Avondmaal :

De Heilige Doop zal in 2020 worden bediend op:
19 januari, 7 juni, 16 augustus en 01 november,


Het Heilig Avondmaal zal in 2020 worden bediend op:
16 februari, 10 mei, 13 september en 13 december.

Voorafgaand aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt, is er een dienst van voorbereiding.
Tijdens de middagdienst, na de bediening van het Heilig Avondmaal, is er een dienst van nabetrachting en dankzegging.

Voor alle genoemde data geldt D.V.

 

Agenda

 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00