H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Orgelspel, Meditatie & Weeksluiting Thornspic

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan de weeksluiting in Thornspic helaas niet doorgaan.
Om wel verbonden te blijven wordt de weeksluiting daarom uitgezonden via de kerktelefoon.
Aanvang: vrijdag 19:00u

Aanvullend hierop wordt er elke dinsdagochtend ook een meditatie gehouden door ds. Van Olst.
Ook deze wordt uitgezonden via de kerktelefoon en scanner.
Aanvang: dinsdag 10:30u

Verder is er iedere woensdagavond een uurtje orgelspel vanuit de kerk.
Aanvang: woensdag 19:30u

Voor alle data geldt D.V.

Agenda

 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00