H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Jonge lidmatenkring

Deze bijeenkomst wordt in het bijzonder georganiseerd voor hen die in de laatste jaren hun ja-woord gaven. Enkele personen verzorgen (vrijwillig) een inleiding over een Schriftgedeelte. Na de inleiding wordt in kleine groepjes over enkele vragen/stellingen nagedacht, die vervolgens met de gehele groep worden besproken. De onderlinge contacten en het leerzame karakter maken deze avonden zeer beslist de moeite waard om bij te wonen.

Op de volgende data in 2019 zal er Jonge lidmatenkring zijn: 16 oktober, 13 november en 18 december

 

Agenda

 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00