H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Vrouwenvereniging “Eben – Haëzer”

De vrouwenvereniging draagt de naam “Eben – Haëzer”. Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen  1 Samuël 7 : 12.
De vereniging is opgericht in 1966. Zowel jongere als oudere dames zijn lid.

Van september tot april komen we eens in de twee weken op de woensdagavond samen in verenigingsgebouw ‘Pro-Rege’. We beginnen om 19.30 en eindigen omstreeks 21.30 uur. De avond wordt door onze beide presidentes geleid.  Na de opening met zingen en gebed, worden de notulen van de vorige verenigingsavond door de secretaresse voorgelezen. We maken gebruik van een boekje met Bijbelstudies die verzorgd zijn door diverse predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk. Na de schriftlezing leest één van de dames haar inleiding voor of de bijbelstudie uit het boekje. In de pauze drinken we koffie of thee. Wanneer er komende weken gemeenteleden jarig zijn van 75 jaar en ouder, dan kunnen er attenties meegenomen worden. Deze jarigen worden door de leden van de vrouwenvereniging bezocht.  Na de pauze wordt er een gedicht van één van de leden voorgelezen. Daarna bespreken we in groepjes de vragen die bij de Bijbelstudie horen en door de dames thuis zijn voorbereid. Dan volgt nog een nabespreking met de hele groep. Daarna wordt de avond met gebed afgesloten.

De opening van het winterwerk wordt door de plaatselijke predikant gehouden in een kerkdienst in september. Wij sluiten het seizoen af samen met de mannenvereniging. Op deze avonden wordt er een spreker uitgenodigd, die voor ons een onderwerp inleidt. Dan zijn ook belangstellenden uit de gemeente hartelijk welkom. In september beginnen wij het seizoen met een broodmaaltijd voor de leden. We nodigen één keer per seizoen een spreker uit en we beleggen een kerkdienst. In mei hebben wij ons jaarlijkse uitje en in juni gaan we met elkaar een dag fietsen. Onze verkoop wordt meestal in november gehouden. Hiervoor worden spullen gemaakt. Een creatieve groep dames komt eens in de twee weken op de dinsdagmorgen samen in ‘Pro-Rege’ om deze spullen te maken. Er wordt een regiomorgen en een avond belegd, meestal in Elspeet, voor alle vrouwenverenigingen die bij onze regio zijn aangesloten. Ook is er één keer per jaar een landelijke ontmoetingsdag in Lunteren.

Maar het belangrijkste is het onderzoek van Gods Woord, zoals we mogen lezen in 1 Petrus 1 : 25 . "Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is".  Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Wie nog geen lid van de vrouwenvereniging is, wordt hierbij van harte uitgenodigd om onze avonden te bezoeken. 

 

seizoen 2019-2020

 

Alle data D.V.
Bijbelstudie over Mozes en vanaf 29 okt. over Jakobus

2019
Woensdag  4 sept. broodbuffet  + Bijbelst. 9
Woensdag  18 sept. ver.avond Bijbelstudie 10  
                                         contributie 1e gedeelte
Woensdag  2 okt.   Spreker:  Jan Dirk van Nifterik
                       Hulp Vervolgde  Christenen
Woensdag  16 okt.  ver.avond Bijbelstudie 11
Dinsdag  29 okt.    ver.avond Bijbelstudie 1
Woensdag  13 nov.  verkoop
Woensdag  27 nov.  ver.avond Bijbelstudie 2
Woensdag  11 dec.  kerstliturgie

Najaar 2019
-11e Bondsdag donderdag 3 oktober 2019 in Lunteren.
Thema: Het geloof en de werken
Sprekers: Ds. J.van Meggelen (Nederhemert) en Ds. J.C. den Ouden (st. Maartensdijk)

-Regiobijeenkomst donderdagmorgen 17 okt. 2019 Elspeet.
Spreker:  Ds. A.I. Kazen (Hoevelaken)

2020
Woensdag  8 jan. ver.avond Bijbelstudie 3
                              contributie 2e gedeelte

Woensdag   22 jan.  Ledenvergadering.
Woensdag  5 febr.  ver.avond Bijbelstudie 4
Woensdag  19 febr. kerkdienst, ds. Heemskerk (Uddel)
Woensdag  4 mrt.   ver.avond Bijbelstudie 5
Woensdag  18 mrt. ver.avond Bijbelstudie 6
Woensdag  1 april   Paasliturgie
Woensdag 15 april  sluiting (verzorgd door m.v.)

Voorjaar 2020
-Regioavond is:
-Toerustingsdag: donderdag
-Jaarlijks reisje is dinsdag 12 mei 2020
-Fietsdag is op een dinsdag in juni

Algemeen
-De creatieve ochtenden zijn iedere 2 weken op dinsdagmorgen
  vanaf 9 uur in Pro Rege. Er worden spullen gemaakt
   voor de verkoop. Het wordt bekend gemaakt wanneer
   we weer beginnen

-Dit seizoen zijn de collectebussen bestemd voor:
            Hospice en  Woord en Daad

-Dit overzicht van het vergaderseizoen en verdere gegevens 
           staan ook op de website:  hhkdoornspijk.nl

 

Heeft u vragen? Neem dan contact  op met onze secretaresse via onderstaande e-mail: 
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

 
Friday 10 July 14:00
 
Wednesday 15 July 19:00